เซอร์กิตเบรกเกอร์กับการออกแบบตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า

เซอร์กิตเบรกเกอร์กับการออกแบบตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าให้ถูกต้อง

เซอร์กิตเบรกเกอร์กับตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าในบ้านเรา

เบรกเกอร์ที่เลือกให้งานกับงานโครงการรายการของเครื่องมือที่ครบถ้วนทั้งหมดจะต้องระบุและจัดโดยผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้การก่อสร้างใดๆการรื้อถอนหรือการทดสอบจะต้องดำเนินการในทุกๆส่วนของอาคารโดยผู้ว่าจ้างหลังจากที่ได้รับผิดชอบในงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า เครื่องกล หรือในลักษณะอื่นๆ ผู้รับเหมาช่วงจะต้องอาสารับในส่วนของรายการและราคาในระยะเวลา12เดือนนับจากวันที่ได้ยอมรับการประมูล รายการเครื่องมืออาจจะสั่งในบางรายการหรือไม่ใช่ทั้งหมด เครื่องมือที่สั่งกับผู้รับเหมาช่วงจะต้องดำเนินการในเวลาเดียวกันกับอาคารเครื่องมือจะต้องไม่ถูกใช้งานและต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างในลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์เป็นของใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน ถ้าผู้รับเหมาช่วงต้องการใช้เครื่องมือเซอร์กิตเบรกเกอร์ในการก่อสร้างควรจะให้ของผู้รับเหมาช่วงเอง

เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ได้มาตรฐานIECมีให้่คุณได้เลือกเพื่องานโครงการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโครงการกำหนด

  • เบรกเกอร์ไฟฟ้าจะต้องรับมาจากการไฟฟ้านครหลวงที่แรงดัง24kVแบบอันเดอร์กราวด์ สายเคเบิลขาเข้าของแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวงจะต้องวิ่งRing Main Unit(RMU)จะต้องจัดโดยการไฟฟ้านครหลวงสำหรับจ่ายให้ feedersแรงสูงที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร สวิตช์เกียร์แรงสูงจะต้องมีสำหรับการเชื่อมต่อแรงสูงกับหม้อแปลง
  • สายเคเบิลแรงสูงจาก RMUไปที่สวิตช์เกียร์แรงสูงในอาคารจะต้องเป็นสายเคเบิลแบบ 12/20kV XLPE วิ่งในท่อหรือเคเบิลเทรย์ระบบสายสถานีย่อย
  • ผู้รับเหมาช่วงจะต้องจัดอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมด บัสบาร์ สายพาวเวอร์และสายคอนโทรลสำหรับสถานีย่อย
  • ระบบสายระหว่างหม้อแปลงและตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำจะต้องเป็นบัสบาร์ทองแดงสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอย่างอื่น